2021-09-01 10:52:23

KREATIVA COVID-19 SUPROTIVA

Projekt je bio namijenjen učenicima naše škole kojima predaju profesorice Vlasta Galić i Gordana Medić. Cilj je projekta bio izraziti kreativnost u raznim umjetničkim područjima i poticati učenike na stvaralaštvo. Svojim kreativnim radovima prkosili su negativnim učincima pandemije tijekom školske godine 2020./2021.

U literarnom izričaju istaknuli su se: Paula Šalić, Dora Stubičar, Anna Šimić, Katarina Kosor, Nikolina Gagulić, Petra Papac, Martina Papac, Marina Galinović, Matea Jagodanac, Toni Marijanović i Helena Jakšić.

U likovnom izričaju svoju kreativnost izrazili su: Vanesa Zetaković, Marija Gožović, Dora Kiralj i David Reljanović.

Izložbu svojih umjetničkih fotografija pod nazivom Svijet je lijep, a život dar je s neba pripremila je Viktorija Kresić.

Izložba ovoga projekta postavljena je u prostoru škole, a videozapis Viktorijinih fotografija nalazi se privitku pod "više".

Vlasta Galić i Gordana Medić

 

 


Zdravstvena i veterinarska škola Dr. Andrije Štampar