2020-10-30 13:15:37

Konzultacije za izradbu završnoga rada u šk. god. 2020./2021.

Bosiljka Anđelić održavat će konzultacije za završni rad preko MSTeamsa uz prethodni dogovor s kandidatima za pozive, a na poruke će odgovarati svaki dan. 

Mirna Jozinović, mag. physioth. održavat će konzultacije putem MSTeamsa u formiranoj učionici za završni rad, a u školi konzultacije će biti četvrtkom u 12.40 sati u učionici broj 8.

Gordana Katarina, dr. vet. med. održavat će konzultacije u školi svaki drugi petak (parni tjedan - R2 raspored) u 12.40. 

 


Zdravstvena i veterinarska škola Dr. Andrije Štampar