2020-10-02 14:09:16

Vremenik za prijavu i obranu zavrınog rada u ık. god. 2020/21.

- PRIJAVE ZA LJETNI ROK DO  01. TRAVNJA 2021.

- PRIJAVE ZA JESENSKI ROK 09. SRPNJA 2021.

- PRIJAVE ZA ZIMSKI ROK DO 30. STUDENOG 2021.

- PREDAJA ZAVRŠNOG RADA DO 17. SVIBNJA 2021

- OBRANA ZAVRŠNOG RADA 01. - 02. LIPNJA 2021.


Zdravstvena i veterinarska ıkola Dr. Andrije İtampar