2019-10-24 11:05:30

NATJEČAJ za odabir učenika za obavljanje dvotjedne stručne prakse u mjestu Leipzig, Njemačka u sklopu odobrenog Erasmus+ projekta 2019-1-HR01-KA102-060463

NATJEČAJ

za odabir učenika za obavljanje  dvotjedne stručne prakse u mjestu Leipzig,  Njemačka u sklopu odobrenog  Erasmus+ projekta  2019-1-HR01-KA102-060463

Mobilnost je namijenjena učenicima 4.razreda medicinskih tehničara/sestara opće njege (12) i učenicima 3. razreda fizioterapeutski tehničar/ka (8).

Odabrani učenici obavit će dvotjednu stručnu praksu od 22.3.2020. do 5.4.2020.

 

 

Učenicima je iz sredstava projekta osigurano putovanje, smještaj, prehrana, izleti, osiguranja i džeparac.

Za prijavu su potrebni sljedeći dokumenti:

Motivacijsko pismo Potvrdu nastavnika stranoga jezika o poznavanju jezika Preporuka razrednika Preporuka nastavnika strukovnih predmeta Prijavnica Suglasnost roditelja/staratelja za prijavu na natječaj

 

U motivacijskom pismu potrebno je odgovorit na sljedeća pitanja.

1. Zašto želim sudjelovat u mobilnosti?

2. Koja su moja očekivanja?

3. Koliko mi je praksa važna za moje buduće zanimanje?

4. Što bih promijenio/la u dosadašnjem načinu odrađivanja stručne prakse?

5. Navesti dosadašnje školske ili izvanškolske uspjehe.

NAPOMENA:

*Obrazac prijavnice, motivacijsko pismo i suglasnost roditelja, učenici u koverti sami predaju u ured ravnatelja za natječaj.

*Obrazac preporuke nastavnika strukovnih predmeta, nastavnika engleskog ili njemačkog jezika te razrednika predaju navedenim nastavnicima na ispunu. S tim da su učenici dužni na obrascu ispuniti svoje osobne podatke. Nakon što odabrani nastavnici ispune obrazac sami ga za navedenog učenika dostavljaju ravnatelju, koji ih onda prilaže ostatku natječajne dokumentacije određenog učenika.

*Preporuke nastavnika strukovnih predmeta za medicinske sestre/tehničare opće njege piše prof. Marko Blažić

*Preporuke nastavnika strukovnih predmeta za fizioterapeutske tehničare/tehničarke piše prof. Martina Crnković

*Potvrdu o poznavanju stranog jezika pišu nastavnice kod kojih ste slušali prvi strani jezik, prof. Stephanie Kate Lukač, prof. Anđela Loznačić i prof. Ksenija Smolčić Lukačević.

 

Obrazac prijavnice  nalazi se u prilogu.

Obrazac motivacijskog pisma nalazi se u prilogu.

Obrazac preporuke nastavnika strukovnih predmeta i razrednika nalazi se u prilogu.

Obrazac potvrde o poznavanju stranog jezika nalazi se u prilogu.

Obrazac suglasnosti za natječaj nalazi se u prilogu.

ROK ZA PRIJAVU: 24.10.-04.11.2019.

POSTUPAK PRIJAVE: Učenici trebaju prijavnicu, motivacijsko pismo i suglasnost roditelja/staratelja dostaviti u ured ravnatelja do naznačenog roka. Ostalu dokumentaciju nastavnici koji pišu preporuku ili potvrdu dostavljaju ravnatelju za naznačenog učenika.

U razmatranje se uzimaju samo pravovremeno dostavljena i potpuna dokumentacija.

Povjerenstvo za odabir čine razrednici, nastavnici strukovnih predmeta i nastavnici engleskog jezika, a na prijedlog projektnog tima potvrdilo ih je Nastavničko vijeće.

OBJAVA REZULTATA: 11.11.2019. na službenim stranicama Škole

ŽALBENI ROK: 11.11.2019.-14.11.2019.

OBJAVA KONAČNE LISTE: 15.11.2019.

KRITERIJI ODABIRA:

1. Motivacijsko pismo

2. Uspješnost na praktičnoj nastavi

3. Preporuka razrednika

4. Poznavanje engleskog ili njemačkog jezika

 

OBAVEZE ODABRANIH UČENIKA:

-aktivno sudjelovanje u pedagoško-psihološkim, kulturološkim, jezičnim i strukovnim pripremama

- primjereno i odgovorno ponašanje na radnom mjestu za vrijeme mobilnosti, 
-  redovito pohađanje stručne prakse (učenici će na praksi imati mentora koji će pratiti njihov rad), 
- učenici će svaki dan voditi Dnevnik rada, 
- sudionici mobilnosti svakoga dana održati će sastanak s osobama u pratnji (nastavnik), 
- učenici će uvažavati i slijediti upute osoba u pratnji- nastavnika te im se obratiti u slučaju bilo kakvog problema, 
- učenici neće konzumirati jaka alkoholna pića i nedolično se ponašati za vrijeme mobilnosti

Nakon odabira, sudionici mobilnosti (njihovi skrbnici/roditelji) sklapaju sa školom ugovor i preuzimaju na sebe odgovornost da će ispuniti svoj dio obveza, u protivnom školi su dužni vratiti sredstva utrošena na mobilnost. Sve pripreme (strukovne, jezične i kulturološke) bit će organizirane u školi, kao i tjedni sastanci sa sudionicima mobilnosti. 

 

POSTUPAK ŽALBE:

Ukoliko smatrate da vaša dokumentacija nije razmatrana u skladu s raspisanim Natječajem, žalbu u pisanom obliku potrebno je u žalbenom roku (11.11.-14.11.2019.) dostaviti u ured ravnatelja. Projektni tim će razmotrit žalbu i u pisanom obliku obavijestiti podnositelja žalbe.

Za sve informacije obratite se Katarini Crnković, prof., koordinatorici projekta.

Potrebna dokumentacija nalazi se u prilogu pod karticom "Opširnije"


Zdravstvena i veterinarska škola Dr. Andrije Štampar